Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

NATJEČAJ za dodjelu Koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški Ispis E-mail
Utorak, 02 Lipanj 2015
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPANDOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-24-1048/15
Ljubuški, 2. Lipnja 2015.godine

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 13/13) i članka 5. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški", br. 3/15) Općinski načelnik  r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za dodjelu Koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški

I.    PREDMET KONCESIJE I LOKACIJA

Koncesija se dodjeljuje na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi na parcelama označenim kao:                      

IZNOS JAMČEVINE (u KM)

1.    k.č. br. 1/8 u površini od 1.063.000,00 m2, K.O. Bijača            3.189,00
2.    k.č. br. 1/9 u površini od 30.500,00 m2, K.O. Bijača            91,50
3.    k.č. br. 1/10 u površini od 80.000,00 m2, K.O. Bijača            240,00
4.    k.č. br. 831/5 u površini od 127.500,00 m2, K.O. Mostarska Vrata    382,50
5.    k.č. br. 976/3 u površini od 50.500,00 m2, K.O. Mostarska Vrata        151,50
6.    k.č. br. 3567/29 u površini od 32.000,00 m2, K.O. Ljubuški i
    k.č. br. 424/54 u površini od 13.000,00 m2, K.O. Hrašljani        135,00
7.    k.č. br. 394/10 u površini od 33.500,00 m2, K.O. Hrašljani        100,50
8.    k.č. br. 424/53 u površini 54.000,00 m2, K.O. Hrašljani  i
    k.č. br. 3567/30 u površini od 7.450,00 m2, K.O.Ljubuški        184,35                      
9.    k.č. br. 1074/4 u površini od 10.100,00 m2, K.O. Teskera        30,30
10.    k.č. br. 1074/8 u površini od 10.020,00 m2 K.O. Teskera            30,06
11.    k.č. br. 1074/5 u površini od 5.300,00 m2, K.O. Teskera            15,90
12.    k.č. br. 1074/2 u površini od 10.120,00 m2, K.O. Teskera        30,36
13.    k.č. br. 1074/6 u površini od 10.600,00 m2, K.O. Teskera        31,80
14.    k.č. br. 1074/3 u površini od 10.150,00 m2, K.O. Teskera        30,45
15.    k.č. br. 1074/7 u površini od 146.500,00 m2, K.O. Teskera        439,50
16.    k.č. br. 1905/18 u površini od 24.000,00 m2, K.O. Crveni Grm        72,00
17.    k.č. br. 714/38 u površini od 12.000, 00 m2, K.O. Hardomilje        36,00
18.    k.č. br. 2403/4 u površini od 8.350,00 m2, K.O. Radišići Gornji        25,05
19.    k.č. br. 1/3 u površini od 90.000,00 m2, K.O. Studenci            270,00
20.    k.č. br. 192/57 u površini od 5.200,00 m2, K.O. Studenci        15,60
21.    k.č. br. 192/96 u površini od 7.000,00 m2, K.O. Studenci        21,00
22.    k.č. br. 192/98 u površini od 5.000,00 m2, K.O. Studenci        15,00
23.    k.č. br. 192/73 u površini od 5.000,00 m2, K.O. Studenci        15,00
24.    k.č. br. 192/97 u površini od 15.000,000 m2, K.O. Studenci        45,00
25.    k.č. br. 1176/32 u površini od 24.000,00 m2, K.O. Hrašljani        72,00
26.    k.č. br. 1176/33 u površini od 19.400,00 m2, K.O. Hrašljani        58,20
27.    k.č. br. 1176/34 u površini od 15.800,00 m2, K.O. Hrašljani        47,40
28.    k.č. br. 14/44 u površini od 103.000,00 m2, K.O. Hrašljani        309,00
29.    k.č. br. 11/36 u površini od 51.400,00 m2, K.O. Hrašljani        154,20
30.    k.č. br. 1427/6 u površini od 30.000,00 m2, K.O. Miletina        90,00
31.    k.č. br. 1372/13 u površini od 30.800,00 m2, K.O. Cerno            92,40
32.    k.č. br. 1372/12 u površini od 70.760,00 m2, K.O. Cerno            212,28
33.    k.č. br. 1372/14 u površini od 31.370,00 m2, K.O. Cerno            94,11
34.    k.č. br. 1372/15 u površini od 19.990,00 m2, K.O. Cerno            59,97
35.    k.č. br. 8/45 u površini od 5.300,00 m2, K.O. Cerno            15,90
36.    k.č. br. 8/50 u površini od 14.750,00 m2, K.O. Cerno            44,25
37.    k.č. br. 8/52 u površini od 9.100,00 m2, K.O. Cerno            27,30
38.    k.č. br. 8/46 u površini od 26.800,00 m2, K.O. Cerno            80,40
39.    k.č. br. 8/44 u površini od 15.800,00 m2, K.O. Cerno            47,40
40.    k.č. br. 8/43 u površini od 21.200,00 m2, K.O. Cerno            63,60
41.    k.č. br. 8/49 u površini od 15.450,00 m2, K.O. Cerno            46,35
42.    k.č. br. 8/51 u površini od 11.800,00 m2, K.O. Cerno            35,40
43.    k.č. br. 8/48 u površini od 13.200,00 m2, K.O. Cerno            39,60
44.    k.č. br. 8/47 u površini od 18.000,00 m2, K.O. Cerno            54,00
45.    k.č. br. 1924/12 u površini od 236.124,00 m2 , K.O. Cerno        708,37
46.    k.č. br. 239/25 u površini od 5.000,00 m2, K.O. Vojnići Dole        15,00
47.    k.č. br. 2149/17 u površini od 35.100,00 m2, K.O. Vojnići Dole        105,30
48.    k.č. br. 239/20 u površini od 10.000,00 m2, K.O. Vojnići Dole        30,00
49.    k.č. br. 3647/8 u površini od 5.000,00 m2, K.O. Vojnići Dole        15,00
50.    k.č. br. 2149/18 u površini od 18.000,00 m2, K.O. Vojnići Dole        54,00
51.    k.č. br. 239/26 u površini od 10.200,00 m2, K.O. Vojnići Dole        30,60
52.    k.č. br. 239/23 u površini od 8.900,00 m2, K.O. Vojnići Dole        26,70
53.    k.č. br. 239/24 u površini od 7.300,00 m2, K.O. Vojnići Dole        21,90
54.    k.č. br. 1145/2 u površini od 7.350,00 m2, K.O. Vašarovići        22,05
55.    k.č. br. 239/18 u površini od 12.100,00 m2, K.O. Vojnići Dole        36,30
56.    k.č. br. 239/19 u površini od 7.200,00 m2, K.O. Vojnići Dole        21,60
57.    k.č. br. 239/21 u površini od 8.350,00 m2, K.O. Vojnići Dole        25,05
58.    k.č. br. 2149/11 u površini od 20.528,00 m2, K.O. Vojnići Dole        61,58    
59.    k.č. br. 2149/19 u površini od 19.500,00 m2, K.O. Vojnići Dole        58,50
60.    k.č. br. 1924/17 u površini od 41.050,00 m2, K.O. Cerno            123,15
61.    k.č. br. 1924/18 u površini od 30.000,00 m2, K.O. Cerno            90,00
62.    k.č. br. 113/1 u površini od 5.000,00 m2, K.O. Cerno            15,00
63.    k.č. br. 3567/14 u površini od 23.264,00 m2, K.O. Ljubuški        69,79
64.    k.č. br. 14/34 u površini od 45.166,00 m2, K.O. Hrašljani        135,50

II.    VRIJEME NA KOJE SE DODJELJUJE KONCESIJA

Koncesija se dodjeljuje  na razdoblje od 30 (trideset) godina.

III.    IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Početni iznos koncesijske naknade u postupku javnog natječaja za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu iznosi 300,00 KM/ha.

Nakon sklapanja ugovora o koncesiji, koncesionar se oslobađa plaćanja godišnje koncesijske naknade u trajanju:
a) za višegodišnje nasade voćarskih i vinogradarskih kultura- 2 (dvije) godine,
b) za višegodišnje nasade aromatičnog, ljekovitog, začinskog bilja i bobičastog voća - 1 (jednu) godinu,
c) za proizvodnju povrća u zaštićenom i na otvorenom prostoru - 1 (jednu) godine.

Po isteku vremenskog perioda iz stavka 2. ovog članka koncesionar plaća  cjelokupni iznos godišnje koncesijske naknade  sukladno stavku 1.ovog članka.

IV.    PRAVO  SUDJELOVANJA
Javnom natječaju mogu pod istim uvjetima mogu pristupiti zainteresirane domaće i strane pravne osobe utemeljene i registrirane sukladno zakonima Bosne i Hercegovine, ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost.

V.    OPIS PROJEKTA

Koncesija na poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje.
Planirana poljoprivredna proizvodnja realizirat će se  kao revitalizacija zapuštenog dijela poljoprivrednog zemljišta i organiziranje proizvodnje poljoprivrednih  kultura na navedenim česticama.

VI.    KRITERIJI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka ponuda su: visina iznosa koncesijske naknade po hektaru, visina novčanih ulaganja po hektaru, dinamika realizacije gospodarskog programa, utjecaj na povećanje zaposlenosti (broj novih radnih mjesta). Prvenstvo na natječaju stječe onaj sudionik koji po kriterijima prikupi najveći broj bodova.

1. Iznos koncesijske naknade od strane ponuđača - broj bodova 80

Maksimalan broj bodova (80) će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najvišu cijenu.
Drugi ponuđač će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P = Pt / P1 x 80 pri čemu je :

P=  broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu,
P1= najviša cijena koja je ponuđena u postupku natječaja
Pt= cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
(80 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu)

2. Visina novčanih ulaganja po jedinici  površine/ha - broj bodova 10

Maksimalan broj bodova (10) će se dodijeliti ponuđaču koji predloži najvišu cijenu ulaganja.
Drugi ponuđač će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P= Pt / P1 x 10 pri čemu je :

P = broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu ulaganja
P1= najviša cijena koja je ponuđena u ulaganju po jedinici površine/ha
Pt = cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocijene
( 10 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen  ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu)                                                                

3. Dinamika realizacije gospodarskog programa - broj bodova 5

-realizacija gospodarskog programa više od 4 godine    1 bod
-realizacija gospodarskog programa do 4 godine        2 boda
-realizacija gospodarskog programa do 3 godine        3 boda
-realizacija gospodarskog programa do 2 godine        4 boda
-realizacija gospodarskog programa do 1 godine        5 bodova

4. Utjecaj na povećanje zaposlenosti - broj bodova 5

-gospodarski program osigurava do 3 nova radna mjesta        1 bod
-gospodarski program osigurava od 4 do 7 novih radnih mjesta    2 boda
-gospodarski program osigurava od 8 do 15 novih radnih mjesta    3 boda
-gospodarski program osigurava od 16 do 25 novih radnih mjesta    4 boda
-gospodarski program osigurava preko 26 novih radnih mjesta    5 bodova
 
VII.    POTREBNA DOKUMENTACIJA
Ponuda mora sadržavati:
- za fizičke osobe:

1. Ispunjen prijavni obrazac
2. Ispunjen obrazac ugovora o koncesiji
3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru  (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj 3380002200044268 - vrsta prihoda 721119),
4. Ovjerenu presliku osobne iskaznice,
5. Potvrda ili rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
6. Uvjerenje o prebivalištu,
7. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim  obvezama,
8. Uvjerenje o nekažnjavanju (iz policijske uprave),
9. Katastarski plan čestice na koju se ponuda  odnosi,
10. Gospodarski program korištenja zemljišta (opis projekta  koji mora sadržavati prosječna
    ulaganja po jedinici površine /ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i
    planirani broj zaposlenih),
11. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a koja ne može biti manja od novčanog iznosa
    sukladnog članku 3. ovog Natječaja

- za pravne osobe:

1. Ispunjen prijavni obrazac
2. Ispunjen obrazac ugovora o koncesiji
3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj: 3380002200044268 - vrsta prihoda 722611),
4. Ovjerenu presliku rješenja o registraciji  pravnog subjekta kojeg je izdao nadležni sud,
5. Ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj  registraciji,
6. Ovjerena preslika obavijesti o razvrstavanju pravnog subjekta prema djelatnosti,
7. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
8. Uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu  osobu pravne osobe ponuditelja,
9. Katastarski plan čestice na koju se ponuda  odnosi,
10. Gospodarski program korištenja zemljišta  (opis projekta koji mora sadržavati prosječna
   ulaganja po jedinici površine /ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i planirani
   broj zaposlenih),
11. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a  koja ne može biti manja od novčanog iznosa  
   sukladnog članku 3. ovog Natječaja.

VIII.    JAMČEVINA
Uplaćeni iznos jamčevine koja služi za pokriće troškova postupka koncesije ne vraća se ponuđaču, osim onom koji ne dobije koncesiju na poljoprivredno zemljište.

IX.    OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE
Svoje ponude, osobno ili putem pošte natjecatelji upućuju općini Ljubuški, Povjerenstvu
za provođenje postupka za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu, ul. Zrinsko
Frankopanska 71, 88320 Ljubuški, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici koja sadrži:
1. naziv /ime i prezime, sjedište/ prebivalište i adresu natjecatelja
2. naznake „Ponuda za javni natječaj za dodjelu  koncesije na poljoprivrednom zemljištu u općini Ljubuški“ i "Ne otvaraj".

Ponuditelj je u prijavi za natječaj obvezan naznačiti broj čestice za koju se natječe.

Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu na istom javnom natječaju.

Sudionici natječaja podnose prijavu na posebnom obrascu koju mogu dobiti u
Imovinsko-pravnoj službi i prilažu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju.

X.    ROK ZA PRIJEM PONUDA
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 dana od dana objave u tisku i na oglasnoj ploči općine Ljubuški.

Neblagovremene ili pogrešno označene ponude neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti natjecatelju.

Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu
koncesije na poljoprivrednom zemljištu, dana 6. srpnja 2015.godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, s početkom u 10 sati, što je ujedno i poziv zainteresiranim strankama da istom nazoče u zakazano vrijeme.

XI.    INFORMACIJE
Sve informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na tel.
br. 039/ 835-556  ili u prostorijama Odjela imovinsko pravnih i katastarskih poslova općine
Ljubuški.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Nevenko Barbarić

Prijavni obrazac

Ugovor o koncesiji
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 4
Advertisement
You are here  :Naslovnica