Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za investiranje Ispis E-mail
Srijeda, 29 Listopad 2014
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovina
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-23-1945714
Ljubuški, 28. listopada 2014. godine

Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, broj 02-28-166/13, Općinski načelnik Ljubuški, objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški

Predmet  ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Ljubuški, kako bi se odredili prioriteti  općinskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih pet godina.

Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Općinsko vijeće. Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Općinskom vijeću Ljubuški.

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:
·    Građani općine Ljubuški
·    Radna tijela Općinskog vijeća
·    Općinski načelnik
·    Službe za upravu
·    Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije
·    Mjesne zajednice
·    Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Općine Ljubuški, Zrinskofrankopanska 71 i na službenoj web stranici www.ljubuski.ba .
Sve dodatne informacije možete dobiti u Uredu Općinskog načelnika, na telefon: 835 534.

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu: Općina Ljubuški,  Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški.
Rok za podnošenje prijedloga je od 28. listopada 2014. do 14. studenog 2014. godine.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje. 


OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić

Obrazac prijedloga za investiranje
 
Sljedeća »
You are here  :Naslovnica arrow Općinski projekti arrow JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za investiranje