Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

Osnovni podaci o općini Ljubuški Ispis E-mail
Srijeda, 27 Ožujak 2013

OPĆINA LJUBUŠKI

Red.br.

 

 

1.

Lokacija

Općina Ljubuški nalazi se na samom jugu BiH, FBiH, ŽZH. Graniči sa susjednim Općinama u FBiH: Grude, Široki Brijeg, Čitluk, Čapljina, te sa gradovima u RH, Vrgorac i Metković. (granica sa EU)

2.

Prometni položaj

Općina Ljubuški nalazi se u južnom dijelu Zapadno-hercegovačke županije. S obzirom na svoj položaj, kroz nju prolazi trasa autoputa na koridoru Vc gdje se nalazi i spoj sa autocestom A1 Dubrovnik-Zagreb. Time se cijela Općina nalazi unutar dva važna europska cestovna koridora (koridor V-C i Jadransko-Jonski koridor). Europski koridor V-C povezuje Baltik sa Jadranskom regijom dok Jonski koridor slijedi obalu Jadranskog mora i povezuje Europu preko Balkana sa Bliskim istokom. Sjecište ovih europskih cestovnih koridora je u samom zaleđu Luke Ploče, koja se nalazi u Republici Hrvatskoj na udaljenosti od svega 10-ak km od granice Općine Ljubuški. Ovakav povoljan geoprometni položaj pozicionira Općinu Ljubuški kao „vrata jugoistočne Europe“.

3.

Površina

292,81m²

4.

Broj stanovnika

 Oko 29550

 

Klima

Na području Općine Ljubuški preovladava mediteranska klima koju karakteriziraju vruća i sušna ljeta te blage i kišovite zime. Srednja godišnja temperatura kreće se od 13- 16˚ C. Najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom temperaturom iznad 25˚ C, a najhladniji je siječanj sa temperaturom iznad 5˚ C. Godišnja količina padalina je značajna. U zimskom razdoblju padne preko 60%, a u ljetnom manje od 40% ukupnih godišnjih padalina.

Zahvaljujući blagim zimama i činjenici da nema niti jednog mjeseca sa srednjom temperaturom  ispod 5˚C, to je kroz cijelu godinu moguća vegetacija određenih kultura (trava, žitarica, zimskog povrća i dr. ). Ljetne suše uvjetuju da je na ovim prostorima u tijeku ljeta moguća proizvodnja jedino uz navodnjavanje. Ovakva klima pogoduje proizvodnji grožđa, voća, ranog povrća i cvijeća.

4.

Nadmorska visina

60-250 m

5.

Prosječna godišnja temperatura

15˚C

6.

Strateški ciljevi razvoja

Razvijeno i ekonomski održivo gospodarstvo

 

Razvijeni ljudski resursi i postignuta zadovoljavajuća stopa zaposlenosti

 

Održivi razvoj.

7.

Zemljište

Na području Općine Ljubuški ukupne zemljišne površine iznose 29.273 hektara od čega 21% otpada na obradive površine, 22% na pašnjake, 52% na šumsko tlo a 5% na neplodno zemljište. 3000 ha se može natapati gravitacijski. Ljubuško polje je sa svojih 5850 ha najveće pojedinačno polje u BiH.

8.

Vodni resursi

Na području Općine Ljubuški nalazi se rijeka Tihaljina – Mlade – Trebižat te dvije rječice, Studenčica i Vrioštica. 67% cijelog vodonatapnog sustva BiH se nalazi u Ljubuškom. Sustav se sastoji od 180 km glavne te preko 400 km sekundarne i tercijarne kanalske mreže.

9.

Školstvo

Na području Općine Ljubuški nalaze se tri osnovne škole sa 15 područnih škola, Gimnazija, srednja strukovna škola 'Ruđer Bošković' te Glazbena škola

10.

Turizam

Prirodne znamenitosti na području Općine Ljubuški uključuju: rijeku Trebižat, vodopad Kravica, vodopad Koćuša i vrelo u Vitini. Spomenici i kulturne znamenitosti uključuju: kamene gomile i gradine, rimski kompleks Graćine, Stećci, srednjevjekovni grad Ljubuški i muzej na Humcu.

Na području Općine Ljubuški postoje preduvjeti za razvoj različitih oblika turizma kao što su npr. sportsko-rekreacijski, kulturni, vjerski, tranzitni, ruralni turizam i sl. Razvoj turističkih potencijala Ljubuškog temeljenih na prirodnim i kulturno-povijesnim vrijednostima te lokalnim proizvodima bio bi značajan poticaj rastu gospodarstva u Općini Ljubuški, ali i u Zapadno-hercegovačkoj županiji.

Ljubuški po svojemu zemljopisnom, prometnom, klimatskom, kulturno-povijesnom i antropogenom značenju ima velike potencijale za razvoj turizma.

 
« Prethodna
You are here  :Naslovnica arrow Mogućnosti ulaganja u Ljubuški arrow Osnovni podaci o općini Ljubuški