Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

POZIV za dostavljanje prijedloga Ispis E-mail
Utorak, 03 Siječanj 2012
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Broj: 01-05-1950/11
Ljubuški, 29.12.2011. godine

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški, na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški, broj 6/07, 1/09 i 5/11), pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća prigodom obilježavanja Dana općine Ljubuški 2012. godine,  o b j a v l j u j e

P O Z I V
za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu 
javnih priznanja općine Ljubuški za 2011. godinu


I. Počasni građanin Općine Ljubuški
Počasnim građaninom Općine Ljubuški može se proglasiti građanin Bosne i Hercegovine ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Ljubuški, ostvarenju i razvoju demokracije u Bosni i Hercegovini ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva.
Počasnim građaninom Općine Ljubuški ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Ljubuški.

II. Nagrada Općine Ljubuški za životno djelo
Nagrada Općine Ljubuški za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje pojedincu za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unaprjeđenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog interesa za Općinu Ljubuški.

III. Godišnja nagrada Općine Ljubuški
Godišnja nagrada Općine Ljubuški je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna postignuća i doprinos u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života općine.
Godišnja nagrada dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos u području:
- gospodarstva,
- znanosti,
- odgoja i obrazovanja,
- zaštite okoliša i ekologije,
- zdravstva i socijalne skrbi,
- kulture,
- tjelesne kulture,
- tehničke kulture,
- drugih društvenih djelatnosti.
Kandidate za dodjelu javnih priznanja Općine Ljubuški mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe u pisanom obliku-podnesku.
Podnesak mora sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, podatke o osobi za koju je prijedlog podnesen, te obrazloženje s dokumentacijom kojom se prijedlog potkrepljuje i isti se dostavlja na adresu:

OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Zrinskofrankopanska 71

88320 LJUBUŠKI

Rok za predlaganje kandidata je petnaest (15) dana od objave u dnevnom tisku.

PREDSJEDNIK,
Vice Nižić
 
« Prethodna   Sljedeća »
You are here  :Naslovnica arrow Općinski projekti arrow POZIV za dostavljanje prijedloga