Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

Poziv za dostavljanje prijedloga kandidata Ispis E-mail
Petak, 04 Siječanj 2008
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški, na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Ljubuški, pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju 21.veljače, na svečanoj sjednici Općinskog vijeća na Dan općine Ljubuški, objavljuje

P O Z I V
za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški.

I. Počasni građanin Općine Ljubuški

Počasnim građaninom Općine Ljubuški može se proglasiti građanin Bosne i Hercegovine ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Ljubuški, ostvarenju i razvoju demokracije u Bosni i Hercegovini ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva. Počasnim građaninom Općine Ljubuški ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Ljubuški.

II. Nagrada Općine Ljubuški za životno djelo
Nagrada Općine Ljubuški za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje pojedincu za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unaprjeđenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog interesa za Općinu Ljubuški.

III. Godišnja nagrada Općine Ljubuški
Godišnja nagrada Općine Ljubuški je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna postignuća i doprinos u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života općine. Godišnja nagrada dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos u području:
        - gospodarstva,
        - znanosti,
        - odgoja i obrazovanja,
        - zaštite okoliša i ekologije,
        - zdravstva i socijalne skrbi,
        - kulture,
        - tjelesne kulture,
        - tehničke kulture,
        - drugih društvenih djelatnosti.

Kandidate za dodjelu javnih priznanja Općine Ljubuški mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe u pisanom obliku-podnesku. Podnesak mora sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, podatke o osobi za koju je prijedlog podnesen, te obrazloženje s dokumentacijom kojom se prijedlog potkrepljuje i isti se dostavlja na adresu:

OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Zrinskofrankopanska 71
88320 LJUBUŠKI

Rok za predlaganje kandidata je petnaest (15) dana od objave u dnevnom tisku.

PREDSJEDNIK
Davorin Medić
 
« Prethodna

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 5
Advertisement
You are here  :Naslovnica