Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

Ždrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata Ispis E-mail
Utorak, 29 Studeni 2011
B o s n a    i   H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPANDOHERCEGOVAČKA
O P Ć I N A    L J U B U Š K I
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 01-05-1621+1/11
Ljubuški,28.11.2011.godine

POLITIČKIM SUBJEKTIMA PRIJAVLJENIM 
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA 
OPĆINE LJUBUŠKI

PREDMET: Ždrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za članove vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški, obavijest dostavlja se

Poštovani!

U tijeku su aktivnosti Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški na provođenju procedure provjere za ovjeru političkih subjekata za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški koji će se održati (nedjelja) 22. siječnja 2012.godine. Pojedini politički subjekti prijavljeni za učešće na izborima imaju  određenih nedostataka i nepravilnosti u prijavi koje su dužni otkloniti u utvrđenim rokovima. Iz navedenog razloga ždrijebanja poretka političkih subjekata na glasačkom listiću neće se moći obaviti 30.studenog 2011.godine u 14,00 sati. Ždrijebanje će se obaviti nakon proteka utvrđenih rokova za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti političkih subjekata i njihove ovjere za učešće na izborima. O terminu ždrijebanja za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću biti ćete blagovremeno obaviješteni.

S poštovanjem.

DOSTAVITI:
1. Naslovu,
2. Pismohrana.

PREDSJEDNIK,
Tomo Šimić
 
« Prethodna   Sljedeća »
You are here  :Naslovnica