Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

Konferencija za tisak načelnika Općine Ljubuški Ispis E-mail
Četvrtak, 27 Prosinac 2007
nacelnik_opcine_nevenko_barbaric.jpgU četvrtak 27.12.2007. godine u Gradskoj vijećnici načelnik Općine Ljubuški Nevenko Barbarić, održao je konferenciju za tisak, kojom je želio upoznati javnost o svim projektima koji su inicirani ili realizirani na području općine Ljubuški u prošloj 2007. godini, kao i svemu onome što se planira uraditi u narednoj 2008. godini. Na samom početku načelnik je iznio svoje izlaganje koje u cijelosti objavljujemo...

Obzirom da smo na koncu godine, na ovaj način nastojimo informirati našu javnost o aktivnostima lokalne samouprave, dakle o realiziranim planovima, planovima za 2008. godinu, propustima i poteškoćama s kojima se suočavamo u radu.

2007. godina je po mom mišljenju bila najuspješnija postratna godina u Ljubuškom.  Realizirano je niz projekata od kapitalnog značaja za stanovništvo naše općine, stvorene pretpostavke za nove investicije, koje bi u bližoj budućnosti trebale doprinijeti svekolikom boljitku ovog kraja.  Planirani proračun od 9.700.000 KM premašen je za oko 9%.  Ostvaren je bez novih zaduženja što smatram velikim uspjehom, pogotovu ako znamo da se unutar tri godine proračun povećao za 100%.


Strukturu proračunskih prihoda čine:

 

a)   porezni prihodi oko 55% u koje spadaju:

      - PDV

      - porez na dobit od fizičkih osoba

      - porez na plaće

      - porez na dodatna primanja

      - porez na imovinu

      - porez na promet

      - porez na potrošnju u ugostiteljstvu

      - porez na tvrtku i reklamu

Ovaj dio poreza uistinu mora s više postotka sudjelovati u proračunu.  Smatramo i po 200. put naglašavam da smo značajno oštećeni za sredstva od PDV-a.  Isto tako većina ostalih poreznih prihoda mora biti veća što dijelom ovisi o nama i na čemu ćemo raditi.

b)   Neporezni prihodi oko 10%

      - komunalne naknade

      - komunalne pristojbe

      - općinske i županijske pristojbe

      - pružanje usluga građanima

c)   Primitci proračuna oko 25% proračuna

      - prodaja općinske imovine (zemljište)

      - kapitalne potpore (subvencije za vodovod)

d)      Potpore viših razina vlasti oko 10%

        -Županija                        - ceste                                                                    200.000 KM

                                             - vodovod                                                                500.000 KM

 
      -Vlada Federacije               - vodovod                                                                300.000 KM

                                             - poljoprivreda                                                           50.000 KM

                                             - kula Herceg Stjepana                                               60.000 KM

                                             - J.P. sliv Jadranskog mora                                        100.000 KM                                                                                                                                                                                    UKUPNO:  1.200.000 KM

Iako sa ukupnim proračunskim sredstvima možemo biti zadovoljni ipak iz navedenog je vidljivo da moramo raditi na poboljšanju strukture prihoda i da postoji prostor za poboljšanje svih vrsta prihoda. Međutim generalno gledajući lokalna samouprava ne može biti zadovoljna načinom raspodjele sredstava.

Dakle u 2007. godini je najveći iznos proračuna u Općini Ljubuški i što je važno istaći, ostvaren je sa 9% više od planiranog, i bez zaduženja.


 

Strukturu rashoda čine:

 

1.      Oko 50% proračuna se utrošilo na Općinski razvitak kroz ulaganja u infrastrukturu

 

      a)               vodovodni sustav                                                                       2.900.000 KM

      b)               cestovna infrastruktura                                                               1.150.000 KM

      c)               održavanje grada i uređenje javnih površina                                     200.000 KM

      d)               izgradnja i održavanje javne rasvjete                                               220.000 KM

      e)               renta i održavanje sanitarne deponije                                              250.000 KM

      f)                vjerski objekti                                                                                80.000 KM

      g)               mostovi, groblja i slično                                                                 100.000 KM

      h)               mjesne zajednice                                                                          350.000 KM

      i)                projektna dokumentacija                                                                100.000 KM

                                                                                                                       UKUPNO:  5.350.000 KM

2.      Značajan dio proračuna se troši na rad Općinskih javnih službi i ustanova (oko 32% proračuna)


      a)               Općinska uprava (troškovi uposlenih, nabavka opreme, rekonstrukcija zgrade i slično)                                                                                                                                                     2.300.000 KM

      b)               Općinsko vijeće                                                                             110.000 KM

      c)               Centar za socijalni rad                                                                    300.000 KM

      d)               Općinsko javno pravobraniteljstvo                                                     70.000 KM

      e)               vatrogasno društvo                                                                         90.000 KM

      f)                Crveni križ                                                                                     40.000 KM

      g)               Dječji vrtić                                                                                      90.000 KM

      h)               Knjižnica                                                                                        45.000 KM

      i)                Radio Ljubuški                                                                               55.000 KM

 

      - Udruge proistekle iz Domovinskog rata i ostale udruge                                       80.000 KM

      - Zdravstvo                                                                                                      25.000 KM

      - kamate i sudski sporovi                                                                                160.000 KM

                                                                                                                                   UKUPNO:   3.345.000 KM

3.   Obrazovanje je zastupljeno sa oko 9% u ukupnim proračunskim sredstvima:

 

      a)               materijalni troškovi osnovnih škola                                                230.000 KM

      b)               rekonstrukcija i izgradnja školskih objekata                                    360.000 KM

      c)               subvencije prijevoza učenika                                                         300.000 KM

      d)               studentske potpore                                                                       50.000 KM

                                                                                                                              UKUPNO940.000 KM

4.   Šport i kultura sudjeluju u proračunu sa oko 5%


      a)               potpora športskim udrugama                                                        125.000 KM

      b)               subvencije ustanovi za gospodarenje športskim objektima                 60.000 KM

      c)               izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih športskih sadržaja            160.000 KM

      d)               potpora  udrugama iz oblasti kulture i sufinanc. kulturnih manifest.   100.000 KM

      e)               obnova utvrde Herceg Stjepana                                                      60.000 KM

                                                                                                                                UKUPNO: 505.000 KM

5.   Potpora razvoju poljoprivrede

      a)               rekonstrukcija i održavanje vodonatapnog sustava                          120.000 KM

      b)               rekonstrukcija i održavanje poljskih putova                                     100.000 KM

      c)               ostalo                                                                                          20.000 KM

                                                                                                                                      UKUPNO: 240.000 KM

6.   Povrat pozajmice Vladi ŽZH                                                                             300.000 KM

 

Iz iznesenog je vidljivo da se oko 50% proračuna troši za uređenje infrastrukture, dok je ulaganje u razvoj gospodarstva, prije svega gotovo zanemariv.  Nažalost ovaj trend će se morati nastaviti i idućih godina.  Uvjet razvoja gospodarstva, privlačenja stranih investicija pa ako hoćete i ostanka na ovim prostorima jeste kvalitetna infrastruktura.

 


Od ostalih aktivnosti vrijedi istaći slijedeće:

 

    - Završena je reorganizacija Općinskog tijela uprave što po mom mišljenju daje pozitivne rezultate.  Općinska uprava postaje efikasnija, transparentnija i sve više u službi građana u pravom smislu riječi.  Jasno da još uvijek ima propusta.  Nastojimo i kadrovski ojačati tijelo uprave te stvoriti kvalitetne uvjete za rad te osigurati potpunu javnost rada.

    - Uradili smo, i na Općinskom vijeću, usvojili strategiju petogodišnjeg razvoja Općine.  Po prvi put na stručan način imamo razrađene i pravce razvoja naše Općine a to su:

        a)      izgradnja infrastrukture

        b)      obrazovanje

        c)      Poljoprivreda

        d)      Malo i srednje poduzetništvo

        e)      Poslovna zona

        f)        Turizam

 
    - Usvojili smo plan kapitalnih investicija za petogodišnje razdoblje.  Iznos od 28.500.000 KM će se u idućih pet godina uložiti u različite infrastrukturne i druge objekte od općeg društvenog značaja. Nažalost ova sredstva neće biti dovoljna za sve ono što stanovništvo naše Općine treba za život primjeren vremenu u kojem živimo.

 


Kratko o planovima za 2008. godinu:

 

a)      dovršetak sustava za vodosnabdijevanje (postojeća investicija)

b)      izgradnja sustava vodosnabdjevanja Studenci

c)      izgradnja gradskog groblja i mrtvačnice

d)      uređenje gradskih ulica

e)      početak izgradnje zapadne obilaznice

f)        nastavak rekonstrukcije cestovne infrastrukture

g)      početak radova na kulturnom centru

h)      rekonstrukcija školskih objekata i izgradnja športskih terena

i)        uređenje poljske infrastrukture i slično

j)        uređenje, tj. dovršetak Dječjeg vrtića

k)      izgradnja kanalizacije i sl.

 

Načelnik općine Ljubuški

Nevenko Barbarić

 

 

 

 

 

 

 
« Prethodna

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 5
Advertisement
You are here  :Naslovnica