Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

Izbori za mjesne zajednice općine Ljubuški 2012
Odluka o prestanku mandata i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Ispis E-mail
Srijeda, 28 Ožujak 2012
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 01-05-447/12
Ljubuški, 19.03.2012.godine

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli mandata u Vijeću MZ općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 1/10), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški na sjednici održanoj 19.03.2012. godine,  d o n o s i

ODLUKU
o prestanku mandata i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu

Opširnije...
 
Potvrđeni rezultati neposrednih izbora za vijeća MZ općine Ljubuški Ispis E-mail
Ponedjeljak, 06 Veljača 2012
Općinsko izborno povjerenstvo (OIP) općine Ljubuški temeljem članka 28. Odluke o izborima za vijeće MZ općine Ljubuški (Službeni glasnik općine LJubuški 1/2010) nakon utvrđenih rezultata glasovanja, na održanoj sjednici dana 06. veljače 2012. godine donosi 

ODLUKU

o POTVRĐIVANJU rezultata neposrednih izbora za vijeća MZ općine Ljubuški. 


Opširnije...
 
Javno ždrijebanje Ispis E-mail
Petak, 27 Siječanj 2012
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01-05-1621/11
Ljubuški, 26. 01.2012.godine

            Temeljem članka 4. Odluke o dodjeli mandata u Vijećima MZ općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 6/10), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški održalo je


Opširnije...
 
Ždrijebanje za dodjelu mandata za vijeće MZ Vitina područje Klanac Ispis E-mail
Srijeda, 25 Siječanj 2012
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO


Broj:01-05-1621/11
Ljubuški, 24. 01.2012.godine


- POLITIČKIM SUBJEKTIMA KOJI SU OVJERENI ZA SUDJELOVANJE NA IZBORIMA ZA ČLANSTVO U VIJEĆIMA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE LJUBUŠKI

- svima od 1 – 7Opširnije...
 
Neslužbeni rezultati izbora za vijeće MZ općine Ljubuški Ispis E-mail
Nedjelja, 22 Siječanj 2012
Prva preliminarna, neslužbena informacija o rezultatima izbora za članstvo u 32 vijeća MZ općine Ljubuški održanih dana, nedjelja 22. siječnja 2012. godine:

- Ukupan broj birača upisanih na izvodu iz središnjeg biračkog popisa za općinu Ljubuški 20.622 birača,
- Ukupan broj birača koji su glasovali 5.372 ili 26,04%,
- Važećih glasačkih listića 5.227 ili 97,30%,
- Nevažećih glasačkih listića 145 ili 2,70%

Na slijedećem linku možete pogledati detalje rezultate po selima.


OIP Ljubuški
 
NAPUTAK ČLANOVIMA BIRAČKIH ODBORA ZA GLASOVANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE VIJEĆA MZ 2012.GODINE Ispis E-mail
Petak, 20 Siječanj 2012

 

 

GLASOVANJE SE PROVODI: Na biračkom mjestu u nazočnosti članova BO i akreditiranih promatrača, u isto vrijeme ispred jednog subjekta na biračkom mjestu može nazočiti najviše jedan promatrač, a nakon zatvaranja biračkog mjesta na biračkim mjestima preko 500 glasača upisanih u izvodu iz Središnjeg biračkog popisa nazoče i zamjenici članova biračkog odbora.

 

 

 

Opširnije...
 
Birački odbori za izbore u MZ Ispis E-mail
Petak, 20 Siječanj 2012
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01-05- 1621/11
Ljubuški, 16.01.2012.godine

Na temelju članka 8. Odluke o izborima za vijeća MZ Općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", 1/10 i 4/11), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški, 
d o n o s i 

R J E Š E N J E 

o imenovanju članova biračkih odbora za izbore za članove vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški koji će se održati (nedjelja) 22. siječnja 2012. godine


Opširnije...
 
Popis birača za izbore u MZ općine Ljubuški Ispis E-mail
Četvrtak, 19 Siječanj 2012
Na slijedećem linku možete preuzeti popis birača za izbore u MZ općine Ljubuški.

Opširnije...
 
ISPRAVAK: Konačne liste za vijeće mjesnih zajednica Ispis E-mail
Srijeda, 11 Siječanj 2012
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01-05-44/12
Ljubuški, 10.01.2012.godine
Na temelju članka 34. Pravilnika o prijavi  i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 1/10), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški, o b j a v l j u j e

Opširnije...
 
Obavijest OIP-a Ispis E-mail
Utorak, 10 Siječanj 2012
Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA LJUBUŠKI OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01-05-1621/ll. 
Ljubuški, 05.01.2012.godine

OBAVIJEST

Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški obavještava ovjerene političke subjekte za izbore za članove Vijeća MZ općine Ljubuški kao i birače općine Ljubuški koji su upisani u izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje na području Općine Ljubuški - provedba izbora za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški koji će se održati u nedjelju 22. siječnja 2012.godine u vremenu od 8,00 - 16,00 sati o slijedećem:

Opširnije...
 
ISPRAVAK: Konačne liste za vijeće mjesnih zajednica Ispis E-mail
Ponedjeljak, 09 Siječanj 2012
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01-05-44/12
Ljubuški, 09.01.2012.godine
Na temelju članka 34. Pravilnika o prijavi  i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 1/10), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški, o b j a v l j u j e
Ispravku konačne liste političkih subjekata i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški koji će se održati (nedjelja) 22. siječnja 2012. godine

Opširnije...
 
Konačne liste za vijeće mjesnih zajednica Ispis E-mail
Petak, 06 Siječanj 2012
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01-05-44/12
Ljubuški, 05.01.2012.godine
Na temelju članka 34. Pravilnika o prijavi  i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 1/10), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški, o b j a v l j u j e
Konačne liste političkih subjekata i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški koji će se održati (nedjelja) 22. siječnja 2012. godine

Opširnije...
 
Obavijest nakon ždrijebanja o Mjesnim zajednicama Ispis E-mail
Četvrtak, 22 Prosinac 2011
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01-05-1621/11
Ljubuški, 22.12.2011.godine

- POLITIČKIM SUBJEKTIMA KOJI SU PRIJAVLJENI  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE LJUBUŠKI

- svima od 1 - 7

PREDMET: Obavijest, - dostavlja se

Poštovani,
Nakon obavljenog ždrijebanja za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima u prostorije Gradske vijećnice dana (srijeda) 21. prosinca 2011. godine u 14,00  sati i  ždrijebanja za određivanje zastupljenosti političkih subjekata u biračkim odborima utvrđen je slijedeći redoslijed:


Opširnije...
 
Obavijest o ždrijebanju u Mjesnim zajednicama Ispis E-mail
Petak, 16 Prosinac 2011
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01-05-1621/11
Ljubuški, 15.12.2011.godine

- POLITIČKIM SUBJEKTIMA KOJI SU PRIJAVLJENI  ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE LJUBUŠKI

- svima od 1 - 7


Opširnije...
 
Ždrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata Ispis E-mail
Utorak, 29 Studeni 2011
B o s n a    i   H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPANDOHERCEGOVAČKA
O P Ć I N A    L J U B U Š K I
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 01-05-1621+1/11
Ljubuški,28.11.2011.godine

POLITIČKIM SUBJEKTIMA PRIJAVLJENIM 
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA 
OPĆINE LJUBUŠKI

PREDMET: Ždrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za članove vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški, obavijest dostavlja se
Opširnije...
 
Odluka o usklađivanju pravnog statusa mjesnih zajednica općine Ljubuški Ispis E-mail
Utorak, 08 Studeni 2011
Na temelju članka 32. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 3/09) i članka 76. Statuta općine Ljubuški ("Sl.glasnik općine Ljubuški", broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko vijeće Ljubuški na XXX.sjednici održanoj 28.10.2011. godine, d o n o s i
ODLUKU 
o usklađivanju pravnog statusa mjesnih zajednica općine Ljubuški


Opširnije...
 
Odluka o utemeljenju mjesnih zajednica izdvajanjem naseljenih mjesta pojedinih mjesnih zajednica Ispis E-mail
Utorak, 08 Studeni 2011
Na temelju članka 32. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 3/09) i članka 76. i 79. Statuta općine Ljubuški („Sl.glasnik općine Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko vijeće Ljubuški na XXIX. sjednici održanoj  14.09.2011. godine, d o n o s i
ODLUKU 
o utemeljenju mjesnih zajednica izdvajanjem naseljenih mjesta pojedinih mjesnih zajednica


Opširnije...
 
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli mandata u Vijećima MZ Ispis E-mail
Utorak, 08 Studeni 2011
Na temelju članka 89. Statuta općine Ljubuški („Sl.glasnik općine Ljubuški“, broj 4/06, 2/08. i 4/09) i članka 5. Odluke o izborima za Vijeća MZ općine Ljubuški („Sl.glasnik općine Ljubuški“, broj 1/10), Općinsko vijeće Ljubuški na XXIX. sjednici održanoj 14.09.
2011.godine, d o n o s i
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli mandata u Vijećima MZ općine Ljubuški


Opširnije...
 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli mandata u Vijećima MZ općine Ljubuški Ispis E-mail
Utorak, 08 Studeni 2011
Na temelju članka 89. Statuta općine Ljubuški („Sl.glasnik općine Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09) i članka 5. Odluke o izborima za Vijeća MZ općine Ljubuški („Sl. glasnik općine Ljubuški“, broj 1/10), Općinsko vijeće Ljubuški na  XIV.sjednici održanoj 11.03.2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli mandata u Vijećima MZ općine Ljubuški


Opširnije...
 
Odluka o dodjeli mandata u Vijećima MZ općine Ljubuški Ispis E-mail
Utorak, 08 Studeni 2011
Na temelju članka 89. Statuta općine Ljubuški („Sl.glasnik općine Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09) i članka 5. Odluke o izborima za Vijeća MZ općine Ljubuški („Sl. glasnik općine Ljubuški“, broj 1/10), Općinsko vijeće Ljubuški na XII. sjednici održanoj  12.02. 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli mandata u Vijećima MZ općine Ljubuški


Opširnije...
 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izborima za Vijeća MZ općine Ljubuški Ispis E-mail
Utorak, 08 Studeni 2011
Na temelju članka 89. Statuta općine Ljubuški („Sl.glasnik općine Ljubuški“, broj 4/06, 2/08. i 4/09)  Općinsko vijeće Ljubuški na  XXIX. sjednici održanoj 14.09.
2011.godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izborima za  Vijeća MZ općine Ljubuški


Opširnije...
 
You are here  :Naslovnica