FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
GRAD  LJUBUŠKI 
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-63-4/20 
Ljubuški, 8.05.2020.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), saziva

XXXIX. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 15.05.2020. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

D n e v n i     red

1.Usvajanje zapisnika sa XXXVIII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Gimnazije Ljubuški,
3. Informacija o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški,
4. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški,
5. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu OŠ IB Mažuranić Humac,
6. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina,
7. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Glazbene škole Ljubuški,
8. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški,
9.  Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Dječjeg vrtića Ljubuški,
10.Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,
11.Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški
12. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu JU Kulturno-športski centar Ljubuški, 
13.Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu JP Radio Ljubuški,
14.Izvješće o radu za 2019. godinu, Plan poslovanja i financijski plan za 2020. godinu JP Parkovi Ljubuški,
15. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
16.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19),
17.Prijedlog Rješenja o :
a)razrješenju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine,
b)imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti grada Ljubuškog,
18. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

Sjednica će se održati u dvorani hotela Bigeste Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić