B o s n a  i  H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-976/20
Ljubuški, 24. travnja 2020. godine

Na temelju članka 132. stavak 1. Statuta Grada Ljubuškog (''Službeni glasnik Grada Ljubuškog'', broj: 6/19) i članka 5. Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19) (''Službeni glasnik Grada Ljubuškog'', broj: 3/20), Gradonačelnik   r a s p i s u j e

JAVNI  POZIV
za podnošenje zahtjeva za povrat uplaćenog poreza na tvrtku za 2020. godinu

OBRAZAC ZAHTJEVA

I   PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je povrat uplaćenog poreza na tvrtku za 2020 godinu pravnim osobama i obrtnicima sa sjedištem ili poslovnicom na području grada Ljubuškog, koji su porez na tvrtku za 2020. godinu uplatili do raspisivanja ovog poziva, a kojima je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Grada Ljubuškog u razdoblju dužem od 30 dana.

II   UVJETI ZA POVRAT
Uvjeti koje podnositelj zahtjeva treba ispuniti kako bi ostvario pravo na povrat uplaćenog poreza na tvrtku su:
a)Imati sjedište ili poslovnicu na području grada Ljubuškog,
b)Da mu je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite Stožera civilne zaštite Grada Ljubuškog u razdoblju dužem od 30 dana,
c)Da je porez na tvrtku za 2020. godinu uplatio do raspisivanja ovog poziva.

III  POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelji zahtjeva su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-Popunjen zahtjev (Obrazac zahtjeva u prilogu ovog Poziva),
-Potvrdu o uplati poreza na tvrtku za 2020. godinu.
IV  OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039-835-531 i putem elektroničke pošte na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumentacija iz točke II ovog Poziva dostavlja se:
-preporučeno putem pošte na adresu: Grad Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški, s naznakom ''ZA JAVNI POZIV- POVRAT POREZA NA TVRTKU'' i ''NE OTVARAJ'', 
-putem faxa na broj: 039-835-532, ili 
-putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivana Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.

Zahtjevi podneseni izvan roka, te zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete iz točke II Javnog poziva će biti odbačeni.

Rezultati Javnog poziva će se objaviti na službenoj stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.

Gradonačelnik
Nevenko Barbarić