BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-834/20
Ljubuški, 24. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 6/19), Odluke o proglašenju prirodne nepogode broj: 02-02-815/20 od 18. ožujka 2020. godine i točke 9. Zapovjedi Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke od 20. 3. 2020. godine, gradonačelnik Grada Ljubuškog donosi

I N S T R U K C I J U
o organizaciji rada tijela uprave Grada Ljubuškog za vrijeme trajanja prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od  korona virusa (COVID 19)

I.

U cilju zaštite i sprječavanja širenja korona virusa (COVID 19) i štetnih posljedica po zdravlje djelatnika Gradske uprave Ljubuški i građana donose se sljedeće mjere:

1)U vremenu trajanja proglašene prirodne nepogode radno vrijeme gradskih službi za upravu je skraćeno, te se isto utvrđuje u razdoblju od 8:00 sati do 13:00 sati;

2)Prijem stranka i rad sa strankama obavljati će se samo u Centru za usluge građanima Gradske uprave Ljubuški i to na način da će u istoj biti dozvoljen pristup samo jednoj stranci, dok će ostale stranke čekati ispred glavnog ulaza te će im biti omogućen pristup Centru za usluge građanima tek nakon što prethodna stranka istu napusti za regulaciju čega će biti zaduženi ovlašteni djelatnici Gradske uprave Ljubuški;

3)Sva građanska vjenčanja zakazana u razdoblju dok traje prirodna nepogoda obavljati će se na način da će na istima mogu prisustvovati isključivo budući bračni partneri i svjedoci;

4)Za potrebe rješavanja upravih i ostalih predmeta za koje je propisan određeni rok strankama su dostupne sve informacije putem sljedećih kontakata:
-Stručna služba za poslove Gradonačelnika 063/404-516; e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-Služba za gospodarstvo i financije 063/214-819; e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove: 063/324-105; e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-Služba za za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove: 063/048-775; e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-Služba za branitelje iz Domovinskog rata, društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove: 063/323-783
-Stručni savjetnik za građanska stanja – matičar: 039/835-513
-Centrala Gradske uprave: 039/835-500.

Ulazak u prostorije Gradske uprave Ljubuški do daljnjeg će biti omogućen isključivo po najavi i potvrđenom sastanku na naprijed navedene brojeve telefona.

II.

Nalaže se ravnateljima Javnih ustanova Grada Ljubuškog da organiziraju poslove uz prisustvo što manjeg broja zaposlenika na radnom mjestu u isto vrijeme te skrate radno vrijeme u skladu s predmetnom Instrukcijom, a tamo gdje priroda posla i proces rada zahtjeva, organiziraju dežurstva u skladu sa stvarnim potrebama.

III.

Za provedbu predmetne Instrukcije zadužuju se rukovoditelji gradskih službi za upravu i ravnatelji javnih ustanova.

IV.

Ova Instrukcija stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Ljubuškog“.                                                                 

GRADONAČELNIK 
Nevenko Barbarić