Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
GRAD  LJUBUŠKI 
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01-05-1-10/19 
Ljubuški, 16.12.2019.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXXIV. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za  20.12.2019. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa XXXIII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2020. godinu, ( materijali dostavljeni uz materijale za XXXIII. sjednicu), 
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2020. godinu,
5.Prijedlog Plana prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,
6.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnutku radio postaje,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunu Statuta JP Radio Ljubuški d.o.o. Ljubuški,
9.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Općine Ljubuški,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Ljubuškog (2015-2025),
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa,
12.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za kupnju nekretnina označenih kao k.č. br. 1762/7 i 1762/8 K.O. Humac,
13.Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesija za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a)Stanko (Rudo) Primorac iz Radišića,
b)Andrija (Ante) Bradvica iz Ljubuškog,
c)Vlado (Blago) Vištica iz Hrašljana,
d)Marin (Ivan) Crnjac iz Studenaca,
e)Jure (Srećko) Iz Hrašljana,
f)Vinarija „Majić“ d.o.o. Vitina iz Vitine.

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić