Na temelju članka 131. Statuta Grada Ljubuškog ( "Službeni glasnik Grada Ljubuškog", broj: 6/19), Gradsko vijeće Ljubuški na XXXIII. sjednici održanoj 2. prosinca 2019. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK
o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu grada Ljubuškog za 2020. godinu na javnu raspravu

I.

Predloženi nacrt Odluke o Proračunu grada Ljubuškog za 2020. godinu će biti  objavljen na službenoj web-stranici Grada Ljubuškog za čiju objavu se zadužuje Služba za gospodarstvo i financije grada Ljubuškog najkasnije do 03.12.2019. godine.
Sudionici javne rasprave pisane materijale nacrta Odluke o Proračunu grada Ljubuškog za 2020. godinu moći će preuzeti u prostorijama Službe za gospodarstvo i financije grada Ljubuškog, svakim radnim danom do završetka javne rasprave.

II.

Za nositelja aktivnosti u svezi organiziranja i vođenja javne rasprave zadužuje se Služba za gospodarstvo i financije grada Ljubuškog.

III.

U javnoj raspravi sudjeluju uz predlagača nacrta odluke o Proračunu i svi zainteresirani građani grada Ljubuškog, napose oni na koje se predloženi nacrt Proračuna za 2020. godinu direktno odnosi (predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, udruga građana i nevladinih organizacija).

IV.

Rok za provođenje javne rasprave u smislu organizacije i priprema započinje usvajanjem ovog Zaključka. 
Javna rasprava traje od 2. prosinca do 12. prosinca 2019. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje sugestije, primjedbe i prijedloge dostaviti Službi za gospodarstvo i financije putem prijemnog ureda ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

V.

Nositelj aktivnosti na organiziranju i vođenju javne rasprave će prikupiti i obraditi mišljenja, prijedloge te će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti Gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna grada Ljubuškog za 2020. godinu, uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2020. godine.
Tijelo ovlašteno za provedbu javne rasprave se obvezuje da šira javnost putem tiskanih materijala, dokumenata na službenoj web-stranici, medija i ostalog bude upoznata s predloženim inicijativama i zaključcima javne rasprave.

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku grada Ljubuškog“.

GRADSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-2656/19
Ljubuški, 2. prosinca 2019. godine

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Nacrt odluke o proračunu

Proračun-funkcionalna klasifikacija

Proračun-organizaciska klasifikacija

Proračun-prihodi

Proračun-rashodi