Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
GRAD  LJUBUŠKI 
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01-05-1-9/19 
Ljubuški, 26.12.2019.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXXIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za  02.12.2019. godine      (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati
i predlažem slijedeći:   

D n e v n i     red:

1. Usvajanje zapisnika sa XXXII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Ljubuškog za razdoblje 2020-2024. godine,
4.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu općine Ljubuški za 2019. godinu,
5. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2020. godinu na Javnu raspravu,
6. Prijedlog Odluke o organizaciji taksi prijevoza za 2020. godinu na području Grada Ljubuškog,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju parkiranja na urbanom području općine Ljubuški,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima,
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji:
a)Broj: 02-24-2297/13 na Jadranka (Blago) Marinovića,
b)Broj: 02-24-1421/15 na Andriju (Marijan) Radića,
10. Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
11.Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
12.Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
13.Prijedlog Zaključka o pripremi Odluke o osnivanju Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić