Na temelju članka 129. Statuta Grada Ljubuškog (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članaka 99., 100. i 101. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ljubuški („Službeni glasnik Općine Ljubuški“ broj: 4/08), Gradsko vijeće Ljubuški na 31.  sjednici održanoj dana 16. rujna 2019. godine,  d o n o s i  

Z A K L J U Č A K
o stavljanju nacrta Odluke o deficitarnim zanimanjima na javnu raspravu

I.

Predloženi nacrt Odluke o deficitarnim zanimanjima na javnu raspravu bit će objavljen na službenoj web stranici Grada Ljubuškog za čiju objavu se zadužuje Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Službe za branitelje iz Domovinskog rata, društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove.
Sudionici javne rasprave pisane materijale nacrta Odluke o deficitarnim zanimanjima moći će preuzeti u prostorijama Odsjeka, svakim radnim danom do završetka javne rasprave. 

II. 

Za nositelja aktivnosti u svezi organiziranja i vođenja javne rasprave zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Službe za branitelje iz Domovinskog rata, društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove.

III.

U javnoj raspravi sudjeluju uz predlagača nacrta Odluke o deficitarnim zanimanjima i svi zainteresirani građani grada Ljubuškog.

IV.

Rok za provođenje javne rasprave u smislu organizacije i priprema započinje usvajanjem ovog Zaključka.
Javna rasprava traje od 16. rujna  2019. godine do 7. listopada  2019. godine. 
U navedenom roku zainteresirani mogu svoje sugestije, primjedbe i prijedloge dostaviti Odsjeku za društvene djelatnosti i zajedničke poslove putem prijemnog ureda ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

V.

Nositelj aktivnosti u organiziranju i vođenju javne rasprave će prikupiti i obraditi mišljenja, prijedloge te će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti Gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. 
Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih potpora.
Tijelo ovlašteno za provedbu javne rasprave obvezno je osigurati da šira javnost putem tiskanih materijala, dokumenata na službenoj web-stranici, medija i ostalog bude upoznata s predloženim inicijativama.

VI. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom danom objave u Službenom glasniku Grada Ljubuškog.

GRADSKO VIJEĆE LJUBUŠKI 

 

Broj: 01-02-2077/19 PREDSJEDNIK                        

Ljubuški, 16. rujna 2019. godine Tihomir Kvesić

NACRT ODLUKE O DEFICITARNIM ZANIMANJIMA