Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA    LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-1-1/19 
Ljubuški, 29. 01.2019.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XXIV. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 05.02.2019. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeće:   

Predočavanje Općinskom vijeću Ljubuški Odluka Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o prestanku mandata i dodjeli mandata slijedećim kvalificiranim kandidatima, preuzimanje dužnosti vijećnika zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane prisege.

1.  Odlukom broj: 06-1-07-1-688/18 od  29. 11.2018. godine, 
Anti Pavloviću, vijećniku u Općinskom vijeću Ljubuški, izabranom na Lokalnim izborima 2016. godine s liste političkog subjekta HDZ 1990 – HRVATSKI SAVEZ HKDU-HTAST, utvrđuje se prestanak mandata s danom 21.11.2018. godine.
Upražnjeni mandat iz članka (1) izreke ove Odluke dodjeljuje se Zvonimiru Nižiću, slijedećem klasificiranom kandidatu s liste političkog subjekta HDZ 1990 – HRVATSKI SAVEZ HKDU – HRAST.  

2. Odlukom br: 06-1-07-1-686/18 od 29.11.2018.godine
Dobroslavu Bukmiru, vijećniku u Općinskom vijeću Ljubuški, izabranom na Lokalnim izborima 2016. godine s liste političkog subjekta HDZ 1990 – HRVATSKI SAVEZ HKDU-HTAST, utvrđuje se prestanak mandata s danom 21.11.2018. godine.
Upražnjeni mandat iz članka (1) izreke ove Odluke dodjeljuje se Mariu Bošnjaku, slijedećem klasificiranom kandidatu s liste političkog subjekta HDZ 1990 – HRVATSKI SAVEZ HKDU – HRAST.

3. Odlukom br. 06-1-07-1-685/18 od 29.11.2018. godine
Željku Dragićeviću, vijećniku u Općinskom vijeću Ljubuški, izabranom na Lokalnim izborima 2016. godine s liste političkog subjekta HDZ 1990 – HRVATSKI SAVEZ HKDU-HTAST, utvrđuje se prestanak mandata s danom 21.11.2018. godine.
Upražnjeni mandat iz članka (1) izreke ove Odluke dodjeljuje se Lovri Dragičeviću, slijedećem klasificiranom kandidatu s liste političkog subjekta HDZ 1990 – HRVATSKI SAVEZ HKDU – HRAST.

D n e v n i     red     

1. Usvajanje zapisnika s XXIII. sjednice Općinskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Ljubuški za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu,
4. Prijedlog Zaključka o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Ljubuški za 2018. godinu,
5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ljubuški za 2019. godinu,
6. Prijedlog Odluke o dobitnicima Javnih priznanja općine Ljubuški za 2018. godinu,
7. Prijedlog Rješenja o:
a) davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Centra za socijalni rad Ljubuški,
b) o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Ljubuški,
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški za nabavu opreme za održavanje cesta i nabavu vozila i strojeva
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos ugovora o koncesiji broj: 02-05-934-1/09 od 09.09.2016. godine,
10. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,  

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić