Na temelju članka 121. Statuta općine Ljubuški ( "Sl glasnik općine Ljubuški", broj:4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) i članaka 99., 100., i 101., Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ljubuški ( "Sl. glasnik općine Ljubuški broj: 4/08), Općinsko vijeće Ljubuški na XXII. sjednici održanoj 30.11.2018 godine, donosi

ZAKLJUČAK O STAVLJANJU NACRTA ODLUKE O PRORAČUNU
OPĆINE LJUBUŠKI ZA 2019. GODINU NA JAVNU RASPRAVU

I.

Predloženi nacrt Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2019. godinu će biti  objavljen na službenoj web-stranici Općine Ljubuški za čiju objavu se zadužuje Služba za gospodarstvo i financije općine Ljubuški po završetku sjednice Općinskog vijeća. Sudionici javne rasprave pisane materijale nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2019. godinu moći će preuzeti u prostorijama Službe za gospodarstvo i financije općine Ljubuški, svakim radnim danom do završetka javne rasprave.

II.

Za nositelja aktivnosti u svezi organiziranja i vođenja javne rasprave zadužuje se Služba za gospodarstvo i financije općine Ljubuški.

III.

U javnoj raspravi sudjeluju uz predlagača nacrta odluke o Proračunu i svi zainteresirani građani općine Ljubuški, napose oni na koje se predloženi nacrt Proračuna za 2019. godinu direktno odnosi (predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, udruga građana i nevladinih organizacija).

IV.

Rok za provođenje javne rasprave u smislu organizacije i priprema započinje usvajanjem ovog Zaključka. Javna rasprava traje od 30. studenoga do 12. prosinca 2018. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje sugestije, primjedbe i prijedloge dostaviti Službi za gospodarstvo i financije putem prijemnog ureda ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

V.

Nositelj aktivnosti na organiziranju i vođenju javne rasprave će prikupiti i obraditi mišljenja, prijedloge te će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti Načelniku na razmatranje i prihvaćanje. Općinski načelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna općine Ljubuški za 2019. godinu, uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2019. godine. Tijelo ovlašteno za provedbu javne rasprave se obvezuje da šira javnost putem tiskanih materijala, dokumenata na službenoj web-stranici, medija i ostalog bude upoznata s predloženim inicijativama i zaključcima javne rasprave.

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Ljubuški“.

Proračun

Proračun rashodi

Izvršenje proračuna-funkcionalno

Izvršenje proračuna-organizaciski

Nacrt odluke o proračunu

Obrazloženje proračuna

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

PREDSJEDNIK
Tihomir Kvesić