B o s n a   i   H e r c  e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
O P Ć I N A     L J U B U Š K I
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 01/2-05-2027/18
Ljubuški, 20. rujna 2018. godine

Na temelju članka 5. stavak 2. Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta ("Službeni glasnik BiH'', broj: 37/14 i 29/18), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški d o n o s i

O B A V I J E S T 
o lokacijama biračkih mjesta za glasovanje na Općim izborima 2018. godine u osnovnoj izbornoj jedinici 171A

Objavljuju se biračka mjesta za glasovanje u osnovnoj izbornoj jedinici 171A Ljubuški, na Općim izborima koji će se održati 7. listopada 2018. godine kako slijedi:

1. Biračko mjesto  171A001 KLOBUK 1 – Područna škola Klobuk      

2. Biračko mjesto  171A002 KLOBUK 2 – Područna škola Klobuk

3. Biračko mjesto  171A003A VITINA 1 A – Osnovna škola Tina Ujevića

4. Biračko mjesto 171A003B VITINA 1 B – Osnovna škola Tina Ujevića

5. Biračko mjesto 171A004  VITINA 2 – Osnovna škola Tina Ujevića

6. Biračko mjesto 171A005  GRABOVNIK – Prostor MZ Grabovnik

7. Biračko mjesto 171A006  OTOK – Sportski centar Otok (Prostor MZ)

8. Biračko mjesto 171A007 PROBOJ – Društveni dom Donji Radišići

9. Biračko mjesto 171A008  GORNJI RADIŠIĆI – Područna škola Gornji Radišići

10. Biračko mjesto 171A009A  DONJI RADIŠIĆI A – Područna škola Donji Radišići

11. Biračko mjesto 171A009B DONJI RADIŠIĆI B – Područna škola Donji Radišići

12. Biračko mjesto 171A010 LJUBUŠKI S – Osnovna škola Marka Marulića

13. Biračko mjesto 171A011 LJUBUŠKI SZ– Osnovna škola Marka Marulića

14. Biračko mjesto  171A012  LJUBUŠKI C – Osnovna škola Marka Marulića   

15. Biračko mjesto  171A013  LJUBUŠKI JZ– Osnovna škola Marka Marulića                                                 

16. Biračko mjesto 171A014  LJUBUŠKI JI - Osnovna škola Marka Marulića

17. Biračko mjesto  171A015  HUMAC 1 – Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić

18. Biračko mjesto  171A016 HUMAC 2 – Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić

19. Biračko mjesto  171A017 HUMAC 3 – Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić

20. Biračko mjesto  171A018  PREGRAĐE – Osnovna škola Marka Marulića

21. Biračko mjesto  171A019 HRAŠLJANI – Osnovna škola Marka Marulića

22. Biračko mjesto  171A020  STUDENCI – Područna škola Studenci

23. Biračko mjesto 171A021  CERNO-CRNOPOD – Područna škola Cerno

24. Biračko mjesto 171A022  MILETINA – Područna škola Miletina

25. Biračko mjesto  171A023 MOSTARSKA VRATA-GRADSKA – Kulturni centar Mostarska Vrata

26. Biračko mjesto 171A024  LIPNO - Privatni objekt vl. Ivan Raspudić

27. Biračko mjesto 171A025  GRLJEVIĆI – Područna škola Grljevići

28. Biračko mjesto  171A026 VELJACI – Područna škola Veljaci

29. Biračko mjesto  171A027  VOJNIĆI – Područna škola Vojnići

30. Biračko mjesto  171A028  DOLE-GREDA – Područna škola Dole

31. Biračko mjesto  171A029  ŠIPOVAČA-KAŠČE – Područna škola Šipovača

32. Biračko mjesto  171A030  GRAB-ORAHOVLJE – Područna škola Grab

33. Biračko mjesto  171A031 PROLOG – Područna škola Prolog

34. Biračko mjesto  171A032 CRVENI GRM – Područna škola Crveni Grm

35. Biračko mjesto  171A033 VAŠAROVIĆI – Područna škola Vašarovići

36. Biračko mjesto  171A034  LISICE – Športski centar Lisice

37. Biračko mjesto  171A035  TESKERA – Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić

38. Biračko mjesto  171A036  HARDOMILJE - Privatni objekt Pivnice, vl. Radojko Grbavac – Hardomilje

39. Biračko mjesto  171A037 BIJAČA-ZVIRIĆI – Zvirićki dom

40. Biračko mjesto  171A038  STUBICA – Društveni dom Stubica

41. Biračko mjesto 171A039 GRAB 2 – ORAHOVLJE – Područna škola Grab

Biračko mjesto 171A501  NNN – Osnovna škola Marka Marulića

PREDSJEDNIK  OIP-a
Stipe Bubalo