B o s n a   i   H e r c  e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
O P Ć I N A     L J U B U Š K I
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01/2-05-1181-5/16
Ljubuški, 20. lipnja 2016. godine
Na temelju članka 34. Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški ("Službeni glasnik Općine Ljubuški", broj: 1/10 i 1/16), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški, o b j a v lj u j e
Konačne liste političkih subjekta i kandidata za sudjelovanje na izborima za Vijeće mjesne zajednice Dole-Greda

koji će se održati 26. lipnja 2016. godine (nedjelja)  u vremenu od 08,00 – 16,00 sati, kako slijedi:

VIJEĆE MZ DOLE-GREDA

HDZ BiH

Dole-Greda - Donja Greda
1.    Ante (Ivan) Tolj-1306975
Dole-Greda - Gornja Greda
1.    Krešo (Ivan) Tolj-0103974
Dole-Greda - Donje Dole
1.    Ivan (Nediljko) Rašić-0806957
Dole-Greda - Gornje Dole
1.    Mate (Drago) Rašić-1112977
Dole-Greda - Lasići i Podosoje
1.    Marin (Zdravko) Tolj-2510979
Dole-Greda - Tomići
1.    Iva (Mijo) Tolj-0210984
Dole-Greda - Reševac
1.   Nikola (Mijo) Čuljak-0903974

Dole-Greda - Donja Greda
Neovisni kandidat Ante (Drago) Tolj – 1205959
Dole-Greda – Gornja Greda
Neovisni kandidat Radoslav (Jozo) Tolj – 0401955
Dole-Greda – Donje Dole
Neovisni kandidat Mijo (Vencel) Rašić – 1110970
Dole-Greda - Gornje Dole
Neovisni kandidat Borislav (Vid) Rašić – 0809954
Dole-Greda - Lasići i Podosoje
Neovisni kandidat Rade (Ivan) Čuljak – 1612977
Dole-Greda - Tomići
Neovisni kandidat Vjekoslav (Mate) Tolj – 0405944
Dole-Greda - Reševac
Neovisni kandidat Ivan (Marko) Čuljak – 1112948

PREDSJEDNIK
Stipe Bubalo, v.r.