Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA LJUBUŠKI
SLUŽBA ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU

Broj: 05/2-38-1221/16                             
Ljubuški, 9. lipnja 2016. godine

OBAVIJEST roditeljima

Obavještavamo sve roditelje učenika koji pohađaju Osnovnu školu Marka Marulića Ljubuški i Osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić Humac da će se od slijedeće 2016./2017. školske godine, nastava odvijati na slijedeći način:
učenici od 6. do 9. razreda    prijepodnevna smjena od 7:30
učenici od 1. do 5. razreda    poslijepodnevna smjena od 13:00
Raspored odjela bit će objavljen na ulaznim vratima navedenih škola krajem kolovoza.
Napomena:  U Osnovnoj školi Tina Ujevića Vitina, nastava se odvija na isti način već desetak godina.

Pomoćnik Općinskog načelnika