Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
 
Broj: 01/2-05-1181-2/16
Ljubuški, 06. lipnja 2016.godine
 
PREDMET: Obavijest o izborima za članove Vijeća MZ Dole-Greda koji će se održati dana 26. lipnja (nedjelja) 2016. godine
 
Poštovani!
 
Općinsko vijeće Ljubuški raspisalo je izbore za članove Vijeća MZ Dole-Greda koji će se održati 26. lipnja (nedjelja) 2016. godine u vremenu od 08,00 – 16,00 sati. 
Prijave za ovjeru za sudjelovanje na navedenim izborima političke stranke, udruge i neovisni kandidati podnose Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije do 10. lipnja (petak) 2016. godine do 14,00 sati. Prijave se podnose u sjedištu OIP-a, zgrada Općine Ljubuški, Ul. Zrinskofrankopanska 71. Prijave podnesene nakon utvrđenih rokova ili podnesene putem pošte biti će odbijene od strane OIP-a. Svi potrebni obrasci se nalaze na stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba i na prijemu Općine.
 
Dostaviti:
1. Oglasna ploča,
2. Pismohrana.
 
Općinsko izborno povjerenstvo
Predsjednik
Stipe Bubalo