ljubuski logo b

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
 
Broj:01/2-05-692-1/16
Ljubuški, 19. travnja 2016. godine
 
OBAVIJEST
 
Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški obavještava ovjerene političke subjekte za izbore za članove Vijeća MZ općine Ljubuški 
kao i birače općine Ljubuški koji su upisani u izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje na području Općine Ljubuški - provedba izbora za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški koji će se održati u nedjelju 08. svibnja 2016. godine u vremenu od 8,00 - 16,00 sati o sljedećem: 
Nepokretne osobe koje se ne mogu kretati ni uz pomoć ortopedskog pomagala mogu ostvariti svoje biračko pravo na izborima za članove Vijeća MZ općine Ljubuški 2016. godine ukoliko najkasnije do 29. travnja 2016. godine prijave u Centar za birački popis u Općini Ljubuški da će glasovati putem mobilnog tima. 
Zahtjev za akreditaciju promatrača političkih subjekata podnosi se OIP Ljubuški najkasnije do 29. travnja 2016. godine. 
Provjera podataka u dostavljenom Izvodu iz središnjeg biračkog popisa može se izvršiti u Centru za birački popis svakim radnim danom u uredovno vrijeme Općine Ljubuški.
 
DOSTAVITI:
1. Na objavu,
2. Pismohrana
 
PREDSJEDNIK,
Stipe Bubalo,v.r.