ljubuski logo b

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
SLUŽBA ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU
 
Broj: 05/2-38-661/16
Ljubuški, 29.03.2016.godine
 
OBAVIJEST roditeljima
 
 
Odjel društvenih djelatnosti općine Ljubuški vrši Popis djece za upis u 1. razred osnovne škole u školskoj  2016./2017. godini. Prijave u Popis vršiti će se u zgradi Općine u sobi broj 25 i traju od 4.4. (ponedjeljak) do 8.4.(petak) 2016. godine. U Popis se obvezno prijavljuju djeca koja do 1.9.2016. godine navršavaju 6 (šest) godina. Prilikom prijave roditelj je obvezan za  dijete pokazati rodni list.
 
Pomoćnik Općinskog načelnika
Ivica Boras, prof.