ljubuski logo b  

 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

Broj:01- 05-2-2/16

 

Ljubuški, 15.03.2016.godine

 

 

Na temelju članka 46 Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam XXXIV. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 21.03.2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:
Dnevni red

 

1. Usvajanje zapisnika s XXXII. sjednice Općinskog vijeća,

 

2. Informacija o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Gimnazije Ljubuški,

 

3. Informacija o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu SSŠ Ruđera Boškovića  Ljubuški,

 

4. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Osnovne glazbene škole Ljubuški,

 

5. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu OŠ I.B. Mažuranić Humac, 

 

6. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški, 

 

7. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina,

 

8. Izvješće o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Općinskog pravobraniteljstva   Ljubuški,

 

9. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

 

10. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu (materijali će biti dostavljeni prije početka sjednice),

 

11. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,

 

12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški,

 

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški,

 

14.  Prijedlog Rješenja o:

 

      a) razrješenju člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški,

 

      b) imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški,

 

15. Prijedlog Rješenja o:

 

     a) razrješenju Povjerenstva za prizive u svrhu zaštite izbornog procesa za članove Vijeća MZ općine Ljubuški,

 

     b) imenovanju Povjerenstva za prizive u svrhu zaštite izbornog procesa za članove Vijeća MZ općine Ljubuški,

 

16. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o.o cjeniku usluga za potrošnju vode.

 

 

 

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

 

 

 

PREDSJEDNIK,

 

Tihomir Kvesić