ljubuski logo b
Na temelju članka 7. Odluke o izborima za Vijeće MZ općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški“, broj:1/10), Općinsko vijeće Ljubuški na XXXII. sjednici održanoj 29.1.2016.godine, d o n o s i
 
ODLUKU o raspisivanju i održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški

 

Članak 1.
Općinsko vijeće Ljubuški raspisuje izbore za članove vijeća Mjesnih  zajednica općine Ljubuški:
 
 

Redni broj

Mjesna zajednica

Broj članova Vijeća koji se bira

Broj članova mjesnog područja koji ulazi u sastav Vijeća mjesne zajednice:

1.

Bijača-Zvirići

7 (sedam)

2 člana Bijača-središnji dio, 1 član Bijača-Galići, 3 člana Zvirići-Staje, 1 član Zvirići-središnji dio.

2.

Cerno

7 (sedam)

1 član Oplanovina,  2 člana Glavica, 1 član Planinići u Banji, 2 člana Nadpolje, 1 član Planinići.

3.

Crveni Grm

9 (devet)

2 člana Nižići, 1 član Donja škola, 1 član Petrušići, 1 član Kraljevići, 1 član Mihaljevići, 1 član Hercezi, 1 član Matići, 1 član Pavlovići-Odaci.

4.

Crnopod

7 (sedam)

1 član Knezovići, 2 člana Mucići, 1 član Prskali i Sušci, 1 član Vasilji i Tomasi, 2 člana Nuići.

5.

Dole-Greda

7 (sedam)

1 član Lasići i Podosoje, 1 član G. Dole, 1 član Reševac, 1 član Tomići, 1 član D. Dole, 1 član G. Greda, 1 član D. Greda.

6.

Grab

9 (devet)

2 člana G. Grab, 1 član Gorica-Dobrilovača, 2 člana Romanjka, 1 član Lazine, 1 član Kruševo, 1 član Tribač, 1 član Gradac.

7.

Grabovnik

7 (sedam)

5 članova Grabovnik 1,  2 člana Grabovnik 2.

8.

Grljevići

7 (sedam)

1 član Zadre, 1 član Ševe, 1 član Čolaci, 2 člana Kordići, 1 član Bunarani, 1 član Podselo.

9.

Hardomilje

9 (devet)

1 član Gadžina mahala, 3 člana Pivnice, 2 člana Mandići, 3 člana Žabar.

10.

Hrašljani

7 (sedam)

2 člana Staje, 2 člana Ligat, 3 člana Vitaljina.

11.

Humac

     15

(petnaest)

6 članova Humac I,  6 članova Humac II, 3 člana Bučine.

12.

Klobuk

9 (devet)

1 član D. Pržine, 1 član Šiljevište, 1 član Čuljkove njive, 1 član G. Pržine, 2 člana Poljane, 1 član Dabrnja, 1 član Osoje, 1 član Kapel mala.

13.

Lipno

7 (sedam)

4 člana G. Lipno,  3 člana D. Lipno.

14.

Lisice

7 (sedam)

1 član Marina mostina, 1 član Tegaševac, 1 član Bilići, 1 član Pavičići, 1 član Kraljevići, 1 član Vučji grm, 1 član Mačkov klanac.

15.

Ljubuški I

     15

(petnaest)

2 člana Kvart 1, 6 članova Kvart 2, 2 člana Kvart 3,

5 članova Kvart 4.

16.

Ljubuški II

9 (devet)

2 člana Kvart 1, 3 člana Kvart 2, 4 člana Kvart 3.

17.

Ljubuški III

9 (devet)

5 članova Kvart 1, 4 člana Kvart 2.

18.

Miletina

7 (sedam)

2 člana Podmiletina, 1 član Daupovina, 2 člana Buntići/Elezi, 2 člana Ilići/Redže.

19.

Mostarska

Vrata

7 (sedam)

2 člana Mostarska Vrata 1, 1 član Mostarska Vrata 2,

2 člana Mostarska Vrata 3,  2 člana Gradska.

20.

Orahovlje

7 (sedam)

4 člana Orahovlje 1,  3 člana Orahovlje 2.

21.

Otok

7 (sedam)

4 člana Gornji dio sela,  3 člana Donji dio sela.

22.

Proboj

9 (devet)

4 člana G. Proboj,  5 članova D. Proboj.

23.

Prolog

7 (sedam)

1 član Njive, 4 člana Bile zidine, 1 član Njivetine,

1 član Slivetine.

24.

Pregrađe

7 (sedam)

3 člana Banja, 2 člana Sklade, 2 člana Gajmahala.

25.

Radišići

     15

(petnaest)

1 član Ručevina, 1 član Ereši, 1 član Greda 1, 1 član Greda 2, 2 člana Majdeni, 2 člana Umovača, 2 člana Sadine, 2 člana Brig, 3 člana Podbrdo.

26.

Stubica

7 (sedam)

1 član Pehari, 2 člana Jelčići, 1 član Sudari i Jurići,

1 član Mirkovići, 1 član Ižakovići, 1 član Kosa.

27.

Studenci

9 (devet)

1 član Trseljevina, 2 člana Doljani i Guljevina, 1 član Ereši-Glavica, 1 član Novo naselje, 1 član Barišići,

1 član Lauci, 1 član Luburići, 1 član Jurkovići-Rašići.

28.

Šipovača-Kašče

7 (sedam)

2 člana Banja, 2 člana Mala Šipovača, 2 člana Velika Šipovača, 1 član Kašče.

29.

Teskera

7 (sedam)

4 člana Teskera 1,  3 člana Teskera 2.

30.

Vašarovići

9 (devet)

1 član Granići, 1 član Puljići, 2 člana Lauci, 1 član Matijaševići, 2 člana Vinine, 1 član Dubrava, 1 član Lošče.

31.

Veljaci

9 (devet)

2 člana Hambar, 1 član Krstina, 1 član Koćuša, 2 člana Posuva, 1 član Srida sela, 1 član Podbrdo, 1 član Bradvice-Jelavići.

32.

Vitina

      15

(petnaest)

1 član Odut, 4 člana središte Vitine, 2 člana Grabovo Vrilo, 1 član Varoš, 1 član Doci, 1 član Majić mahala, 1 član Ogradica, 1 član Klanac, 1 član Gavran mahala, 1 član Uljevina, 1 član Brljica.

33.

Vojnići

7 (sedam)

2 člana Ćutuci, 2 člana Džajići, 2 člana Čuljci, 1 član Vodice (Brkići).

 
 
Članak 2.
Izbori iz članka 1. ove Odluke održat će se 8. svibnja (nedjelja) 2016. godine u vremenu od  8,00 – 16,00 sati.
 
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku općine Ljubuški".  
 
OPĆINSKO VIJEĆE  LJUBUŠKI
 
Broj:01-02-274/16
Ljubuški, 29.1.2016.godine
 
PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić, v.r.