ljubuski logo b

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01-05-423-2/16
Ljubuški, 22. veljače 2016.godine

PREDMET: Obavijest o izborima za članove Vijeća MZ općine Ljubuški koji će se održati dana 08. svibnja (nedjelja) 2016. godine


Poštovani!

Općinsko vijeće Ljubuški raspisalo je izbore za članove Vijeća MZ općine Ljubuški koji će se održati 08. svibnja (nedjelja) 2016 .godine u vremenu od 8,00 – 16,00 sati. Prijave za ovjeru za sudjelovanje na navedenim izborima političke stranke, udruge i neovisni kandidati podnose Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije do (utorak) 10. ožujka 2016. godine do 14,00 sati. Prijave se podnose u sjedištu OIP-a zgrada Općine Ljubuški, Ul. Zrinskofrankopanska 71. Prijave podnesene nakon utvrđenih rokova ili podnesene putem pošte biti će odbijene od strane OIP-a. Svi potrebni obrasci se nalaze na stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba i na prijemu Općine.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča,
2. Pismohrana.

Općinsko izborno povjerenstvo

Predsjednik
Stipe Bubalo
Broj:01-05-423-2/16
Ljubuški, 22. veljače 2016.godine

PREDMET: Obavijest o izborima za članove Vijeća MZ općine Ljubuški koji će se održati dana 08. svibnja (nedjelja) 2016. godine


Poštovani!

Općinsko vijeće Ljubuški raspisalo je izbore za članove Vijeća MZ općine Ljubuški koji će se održati 08. svibnja (nedjelja) 2016 .godine u vremenu od 8,00 – 16,00 sati. Prijave za ovjeru za sudjelovanje na navedenim izborima političke stranke, udruge i neovisni kandidati podnose Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije do (utorak) 10. ožujka 2016. godine do 14,00 sati. Prijave se podnose u sjedištu OIP-a zgrada Općine Ljubuški, Ul. Zrinskofrankopanska 71. Prijave podnesene nakon utvrđenih rokova ili podnesene putem pošte biti će odbijene od strane OIP-a. Svi potrebni obrasci se nalaze na stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba i na prijemu Općine.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča,
2. Pismohrana.

Općinsko izborno povjerenstvo

Predsjednik
Stipe Bubalo