ljubuski logo b
1. Ispunjavanje svih obrazaca vrši se isključivo tiskanim slovima. Prilikom upisa podataka mogu se koristiti stroj za tipkanje ili računalo.
 
2. Potpis kandidata ili potpis ovlaštene osobe mora odgovarati potpisu s identifikacijskog dokumenta i biti ovjereni od ovlaštenog tijela uprave.
 
3. Politički subjekti dužni su priložiti svu dokumentaciju navedenu u prijavi za ovjeru. Ukoliko se utvrdi da nedostaju određeni prilog ili da navedeni podaci u prijavi ne odgovaraju stvarnom stanju, OIP će obavijestiti političkog subjekta da otkloni utvrđeni nedostatak u roku od dva (2) dana, od primitka obavijesti.
OBRASCI
 
01. Zahtjev prijave za ovjeru političke stranke/udruge
 
02. Popis izbornih jedinica MZ u kojima politička stranka, odnosno udruga namjerava podnijeti kandidacijske liste (ujedno i obrazac za naziv političke stranke/udruge)
 
03. Zahtjev prijave za ovjeru za neovisnog kandidata
 
04. Obrazac za prikupljanje potpisa podrške za neovisnog kandidata
 
05. Obrazac o redoslijedu kandidata (za kandidacijske liste političkih stranaka/ koalicija/ listi neovisnih kandidata)
 
06. Izjava o prihvaćanju kandidature
 
07. Obrazac o suglasnosti za članstvo u koaliciji/na listi neovisnih kandidata
 
08. Izjava o ovlaštenoj osobi za poduzimanje radnji u izbornom procesu
 
 
Pravilnik o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća mjesnih zajednica Općine Ljubuški
 
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o prijavi i ovjeri kandidata za izbore u MZ