ljubuski logo b

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-2-1/16
Ljubuški, 26.1.2016.godine

Na temelju članka 46 Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam
XXXII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 29.1.2016. godine (petak) s početkom u 10,00 sati
 i predlažem sljedeći:

Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s XXXI. sjednice Općinskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije raskrsnice na magistralnoj cesti M-6 002, raskrsnica za Kravice,
7. Prijedlog Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i označavanju objekata brojevima na području općine Ljubuški,
8. Prijedlog Odluke o dobitnicima javnih priznanja Općine Ljubuški za 2015. godinu,
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utemeljenju mjesnih zajednica izdvajanjem naseljenih mjesta pojedinih mjesnih zajednica,
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški,
11. Prijedlog Rješenja o:
    a)  razrješenju Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i dohotka općine individualnog sektora poljoprivrede za 2014. godinu,
    b) imenovanju Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i dohotka općine individualnog sektora poljoprivrede za 2015. godinu,
12. Izvješće o radu za 2015. godine i program rada i financijski plan za 2016. godinu JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić