ljubuski logo b

Na XXIX. sjednici Općinskog vijeća Ljubuški održanoj 05. listopada 2015. godine razmatran je Nacrt Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i označavanju objekata brojevima na području općine Ljubuški (u daljnjem tekstu: Nacrt). Javna rasprava o Nacrtu održati će se  u ponedjeljak 12. listopada 2015.godine u 12ºº sati u Gradskoj vijećnici.


U javnoj raspravi sudjeluju uz Nositelja aktivnosti javne prezentacije, javne rasprave i javnog uvida, članovi Povjerenstva za određivanje i promjene naziva ulica, trgova i parkova i predstavnici projektanta. Pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i političkih stranaka i svi drugi koji žele sudjelovati u javnoj raspravi da podnesu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt.

Nakon provedene javne rasprave i javnog uvida Općinski načelnik će utvrditi prijedlog Odluke i dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Zaključak Općinskog vijeća broj: 01-05-1823/15, tekstualni i grafički dio Nacrta možete preuzeti na slijedećim poveznicama.

Plan podjele na ulice, trgove i parkove

Nacrt Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i označavanju objekata brojevima

Zaključak Općinskog vijeća broj 01-05-1823-15