plan kapitalnih investicija

Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, broj 02-28-166/13, Općinski načelnik Ljubuški, objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški


Predmet  ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Ljubuški, kako bi se odredili prioriteti  općinskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih pet godina.
Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Općinsko vijeće. Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Općinskom vijeću Ljubuški.
Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:
•    Građani općine Ljubuški
•    Radna tijela Općinskog vijeća
•    Općinski načelnik
•    Službe za upravu
•    Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije
•    Mjesne zajednice
•    Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Općine Ljubuški, Zrinskofrankopanska 71 i na službenoj web stranici www.ljubuski.ba .
Sve dodatne informacije možete dobiti u Uredu Općinskog načelnika, na telefon: 835 534. Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu: Općina Ljubuški,  Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški.
Rok za podnošenje prijedloga je od 1. listopada 2013. do 15. listopada 2013. godine.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić