javni natjecaj grant sredstva 2013 2

Mostar – dana 23. 10. 2013. godine, na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natjecaj za za odabir korisnik sredstava Tekućih transfera – grant.

Predmet Javnog natjecaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera - grant, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za 13 projekata:
1 Izgradnja poduzetničkih zona
2 Poticaji inovatorima-pojedincima
3 Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate
4 Poticaj udruženjima i komorama
5 Poticaj obrazovnim institucijama
6 Poticaj projektima koje finansira EU i drugi inostrani donatori
7 Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
8 Poticaji tradicionalnim i starim zanatima
9 Poticaj poduzetništvu žena
10 Poticaj poduzetništvu mladih
11 Subvencionisanje kamata na poduzetničke kredite
12 Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede
13 Sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava

Izbor korisnika finansijskih sredstava vrši Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava, koje ima zadatak da, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/09), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera i ovog natječaja, izvrši rangiranje korisnika grant finansijskih sredstava. Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Potrebna dokumentacija za sudjelovanje na Javnom konkursu može se preuzeti u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica Dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati ili elektronskim putem na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba) pod izbornikom NATJECAJI (POTICAJI 2013).

Rok za dostavu prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog natjecaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 13.11.2013.godine