nevenko barbaric1

Gradonačelnik

Nevenko Barbarić

Telefon: 039/835 502

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ime i prezime
: Nevenko Barbarić
Datum rođenja:  24.08.1962.
Mjesto rođenja:  Klobuk
Stručna sprema:  Dipl.inž. građevine. Diplomirao 1989. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Radno iskustvo:  Radio u nizu gospodarskih subjekata, kao i u tijelima uprave.
Članstvo u političkoj stranci:  Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ) BiH
Bračno stanje:  Oženjen, otac četvero djece.
Mjesto prebivališta:  Vitina


Dužnost Općinskog načelnika obnaša od 2004. godine i trenutno je u četvrtom mandatu.

Općinski načelnik predstavlja i zastupa Općinu.

Općinski načelnik odgovoran je Općinskom vijeću za obavljanje povjerenih poslova iz nadležnosti samoupravnog  djelokruga Općine.

Općinski načelnik nadležan je za slijedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Općine:

-       predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave, donosi akte iz svoje nadležnosti,

-       izrađuje i Vijeću  na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulacijske dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

-       predlaže odluke i i druge opće akte Vijeću,

-       provodi politiku jedinice lokalne samouprave sukladno odlukama Vijeća, izvršava proračun jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća,

-       izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave,

-       donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi jedinice lokalne samouprave,

-       realizira suradnju lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama sukladno odlukama i zaključcima Vijeća i njegovih radnih tijela,

-       podnosi izvješće Vijeću o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i svojim aktivnostima,

-       izvršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima,

-       Načelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Općinskom vijeću.

(iz Statuta Općine Ljubuški, broj: 4/06, 2/08 i 4/09 i 4/12)