Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i članka 132. Statuta Grada Ljubuškog ("Službeni glasnik Grada Ljubuškog", broj: 6/19), Gradonačelnik Grada Ljubuškog objavljuje

Informaciju o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi