Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnogsporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20),a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-2407-4/20 od 06. studenog2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge čišćenja i održavanja dvije zgrade Gradske uprave Ljubuški'', v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog donio je

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja