Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški'', broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02-05-2113-2/20  od 30. rujna 2020. godine, u ponovljenom postupku javne nabave ''Nabava stupova za javnu rasvjetu''objavljenog dana 01. listopada 2020. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-1-40-3-16/20, v.d. Gradonačelnika  je donio

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja