Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 10. stavak 1. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', broj 66/16), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški'', broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu, broj: 02-05-2067-12/20 od 19. listopada 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge fizičke zaštite ljudi i imovine Gradske uprave Ljubuški'',  Poziv koji je objavljen dana 28. rujna 2020. godine na web-stranici Grada Ljubuškog, v.d. Gradonačelnik  je donio

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja