Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-2157-6/20 od 21. listopada 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava i ugradnja video nadzora na objekt gdje su smješteni operativni centar i vatrogasni dom'', v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog donosi

Odluku o dodjeli ugovora