Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02-05-1870-2/20  od 27. kolovoza 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge održavanja i servisiranja motornih vozila Gradske uprave Ljubuški''objavljenog dana 28. kolovoza 2020. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-2-36-3-13/20, v.d. Gradonačelnika  je donio 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja