Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02-05-1316-2/20  od 22. lipnja 2020. godine, u postupku javne nabave - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda ''Radovi uređenja poslovnog prostora u zgradi branitelja'', objavljenog dana 26. lipnja 2020. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-3-30-3-9/20, v.d. Gradonačelnika je   d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja