Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-161-9/20 od 27. siječnja 2020. godine, u postupku javne nabave „Nabava usluge stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem kapaciteta za hlađenje u SDC Zvirići“, Gradonačelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora