Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-45-9/20 od 20. siječnja 2020. godine, u postupku javne nabave „Spajanje kanalizacije između ulica Put za Bučine i Kraljice mira u dužini 50m“, Gradonačelnik donosi

Odluka o dodjeli ugovora