Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-143-9/20 od 23. siječnja 2020. godine, u postupku javne nabave „Nabava dukata povodom obilježavanja dana Grada Ljubuškog“, Gradonačelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora