Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH,broj: 39/14) i članak 132. Statuta Grada Ljubuškog (''Službeni glasnik Grada Ljubuški'', broj:6/19), a u skladu sa Proračunom za 2020. godinu (''Službeni glasnik Grada Ljubuški'', broj 11/19), Gradonačelnik donosi

PLAN JAVNIH NABAVA GRADA LJUBUŠKOG ZA 2020. GODINU