Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH;, broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2788-9/19 od 23. prosinca 2019. godine, u postupku javne nabave „Probijanje pristupnog puta do trafostanice u poslovnoj zoni Zvirići“, Gradonačelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora