Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2822-9/19 od 03. siječnja 2020. godine,u postupku javne nabave ''Održavanje softvera Službe za gospodarstvo i financije'',Gradonačelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora