Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-23-220-2/18 od 22. siječnja 2018. godine, u postupku javne nabave ''Izgradnja rehabilitacijskog bazena za potrebe Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški'', objavljenog dana 23. siječnja 2018. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-3-1-3-1/18, Općinski načelnik je donio

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja