Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-202-10/18 od 24. siječnja 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije i asfaltiranja lokalnih cesta i gradskih ulica općine Ljubuški od 4. faznog ugovora do utroška sredstava'', Općinski načelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora