ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2231-9/19 od 21. listopada 2019. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge revizije Glavnog projekta konsolidacije konstruktivne sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Starog grada (Zona A) u Ljubuškom '', Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2093-9/19 od 20. rujna 2019. godine, u postupku javne nabave "Nabava opreme i materijala za servis vatrogasnih aparata te vatrogasne opreme za profesionalnu vatrogasnu postrojbu", Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1910-9/19 od 27. kolovoza 2019. godine, u postupku javne nabave „Nabava usluge fizičke zaštite ljudi i imovine Gradske uprave Ljubuški‘‘, Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1887-9/19 od 27. kolovoza 2019. godine, u postupku javne nabave „Nabava usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije i asfaltiranja lokalnih cesta i gradskih ulica grada Ljubuškog od 01.07.2019. godine do 31.12.2019. godine“, Gradonačelnik donosi

Opširnije...