ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02-05-1083-3/20 od 19. svibnja 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge osiguranja motornih vozila'', Gradonačelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-890-6/20 od 04. svibnja 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge nadzora nad radovima sanacije i asfaltiranja lokalnih cesta i gradskih ulica grada Ljubuškog za razdoblje 2020. godine'', Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-724-5/20 od 25. ožujka 2020. godine, u postupku javne nabave „Izrada Glavnog projekta elektroinstalacija'', Gradonačelnik  d o n o s i

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-730-5/20 od 19. ožujka 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge nadzora nad izvođenjem radova uređenja trga i uređenja prostorija u zgradi branitelja'', Gradonačelnik donosi

Opširnije...