ljubuski logoNa temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH,broj: 39/14) i članak 132. Statuta Grada Ljubuškog (''Službeni glasnik Grada Ljubuški'', broj:6/19), a u skladu sa Proračunom za 2020. godinu (''Službeni glasnik Grada Ljubuški'', broj 11/19), Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH;, broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2788-9/19 od 23. prosinca 2019. godine, u postupku javne nabave „Probijanje pristupnog puta do trafostanice u poslovnoj zoni Zvirići“, Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2822-9/19 od 03. siječnja 2020. godine,u postupku javne nabave ''Održavanje softvera Službe za gospodarstvo i financije'',Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-2442-2/19  od 05. studenog 2019. godine, u postupku javne nabave "Utopljavanje OŠ Tina Ujevića Vitina, područna škola Klobuk - izrada fasadne bravarije – ponovljeni postupak", objavljenog dana 07. studenog 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-49-3-31/19, Gradonačelnik je donio 

Opširnije...